Кога е разумно да се съсредоточим върху така нареченото вирусно – достойно за употреба съдържание и позивите за кликване от страна на потребителите (clickbait)? За да видите ползотворната възвръщаемост от този вид усилия по популяризирането си в мрежата, те трябва да бъдат направени по правилния начин и използвани точно на местата, където трябва. Днешните дискусии, в кой точно вид съдържание в мрежата трябва да се инвестира и има смисъл, точно за този тип стратегии и обяснението, защо именно работят – е темата на тази статия.

Видео Транскрипция

Сега ще си говорим за това кога и къде Вие трябва да използвате примамки за кликове и линкове ( clickbait и linkbait ) и къде и как да поставяте вирусно- ориентираното си съдържание, като сравним практиките с други видове такива в цялостната Ви SEO ориентирана кампания за израстване и популярност в мрежата.

Има доста начинаещи, на кръстопътя на SEO занаята и маркетинга на съдържанието в мрежата, които се опитват да практикуват неща, като горе описаните точно в този момент. Може всъщност говорим и за няколко агенции, които специално са се фокусирали върху тези практики и имат наистина солидно изграден бизнес, защото много марки разбират, че този тип на инвестиции могат да им донесат значителни приходи и възвращаемост в последствие. Но тези типове практики за оптимизация в мрежата трябва да бъдат приложени по правилен начин и сценарии, и да бъдат поставени на правилните места в интернет. Така че, нека Ви разходим подробно, през този процес на използване и прилагане на тези практики.

Инвестициите в Съдържание

Нека кажем, че Вие сте доставчик на софтуер за ведомости за заплати в счетоводството. Вашата главна цел е да увеличите трафика и конверсиите си, и обмисляте в какви видове съдържание да инвестирате. Вашата агенция или екипът от специалисти стоящи зад гърба на бизнеса Ви също обмислят, какво може да се изкара на преден план в стратегията за оптимизация. Това могат да бъдат похвати и практики, като тези които Ви предлагаме в следващите редове на материала:

А. Вирусни, новинарски-стойностни примамки от линкове (linkbait)

Ние определено не харесваме много думата „linkbait“ или примамка за линкове, но въпреки това тази практика носи и получава доста търсения, така че ние я сложихме в заглавието на нашия материал, защото ние практикуваме, каквото проповядваме и Ви учим, скъпи читатели.

Така че, заглавието ни  можеше да бъде нещо като „Най-лесните и най-трудните места да започнеш Бизнес“. Може би места визира страни, може и да са щати, региони, каквото и да се сети около думата „места“. Така че ето ги и лесните, и по-трудните места и критериите, и в един момент имате купища думи събрани на едно място и си казвате, „Ей, ние направихме този списък. Мислим, че покрива всички важни ключови думи. Ето ги критериите, които ние използвахме.“ В крайна сметка се конкурирате с хиляди компании по този начин. Конкурирате се с още толкова държавни правителства. Излизате в мрежата сред море от хора, които покриват точно пространството, което сте покрили и Вие и надявайки се, че ще получите няколко клика на това което сте предложили, като примамка. Всъщност някои хора наричат това кликване, други линкване и съответно и двете служат за примамка на потребителя.

Не винаги обезателно получавате най-високия обем от търсения. Хората не винаги са заинтересувани достатъчно от това „О, кое е най-трудното място, за да стартираме компанията си? Или къде са най-трудните сравнени с най-лесните места, за да се стартира компания?“ Може и да получите няколко клика, но не е задължително това да бъде предпоставка за получаването на директен вид трафик към сайта на доставчика на софтуери за ведомости, които да се конвертират в нови клиенти. Затова важно е, каква е вирусната ви новина и как се свързва с бизнеса Ви, за да конвертирате реален трафик в клиенти!

Б. Решение базирано на фокуса върху търсенето / търсещите

Има и други опции за създаването на вирусно съдържание и примамки за линкове. Това е така нареченото решение основано на фокуса върху търсенето. Така, че компанията за софтуери за обработка на документо-оборот, може да си кажат,“ Ей, ние искаме да изградим някакви съдържание около това, как да се вкарва в ред документо-оборота от професионална гледна точка и да споделим опит. Ние обслужваме професионален софтуер за управление на документи  и сме решението за всеки биснес. Нека опитаме и да насочим съдържанието си към търсещите това съдържание в мрежата потребители. Така, че ето тема – „Какво следва да има една програма за целите на обработка на документо-оборота в 6 лесни стъпки. Ето и шестте стъпки.“ Мислено по този начин вирусното съдържание ще има доста по-големи конверсии и ще има смисъл от кликовете.

В. Съдържание сравнено с това на конкуренцията

Компанията за софтуери за документо-оборот виждат, че доста голям брой потребители в мрежата, търсят именно тяхната компания, като ги сравняват с другите им конкуренти в мрежата. Поради тази причина създават страницата, която е „Кой софтуер точно е най-удачен за бизнеса Ви?“ Именно по този начин и чрез този вирусен маркетинг, компанията може да обслужи търсенето на потребителите в мрежата и да ги насочи към себе си.

ГФунията на обслужващото съдържание с цел конверсии

Когато фирмата за софтуери за ведомости търсят марката си онлайн, те мога да видят, че потребителите в мрежата търсят също, „Мога ли да използвам този софтуер за генериране на фактури, бланки, писма?“ И в крайна сметка фирмата изгражда съдържание за мрежата, именно около тази тема, за е полезно и да се конвертира. Таргета са счетоводители, адвокати и асистенти – виждаме какво съпътства ежедневието им и им помагаме с полезни материали в нета.

Всичко описано до тук, всички видове съдържание обслужват SEO практиката и оптимизирането, но това точно, това вирусно-фокусирано съдържание е най-добрият вид не директно съдържание, което можете да предложите на потребителите. Много пъти на повечето марки им е много трудно да се ориентират в това, кое работи в тяхна полза в мрежата и кое не. Трудно им е да разберат, защо именно да инвестират в точно този тип съдържание, което описахме днес. Така, че нека да направим SEO оптимизация и да обясним, защо именно да направят компаниите тази стъпка към вирусното съдържание?

Ако уебсайта притежава високо доверие на домейна си, то цялостната част на линковете му по някакъв начин, на ниво домейн е вече висока така да се каже. Уебсайтът е добре да има линкове от редица места фокусирани към конверсии и към страниците свързани с целевото съдържание по теми, които са специфично обособени да се класират за конверсии по дадените теми (за продажби, анонсиращи услуга, информативни). За таргетиращите ключови думи и целите им не е необходимо вирусно линкване. Тогава наистина Б, В и Г са нещата, върху които трябва да размислите и да ориентирате времето и енергията си към тях. Точка А не е велика инвестиция. Тя не разрешава проблемите Ви, които Вие искате да разрешите.

Ако кампаниите Ви по оптимизация се нуждаят от…

  • Първоначално опознаване на марката / бранда Ви – искате да повишите потребителското познаване на вашата компания. Хората до момента не са чували за нея и не знаят за какво става въпрос. Опитвате се да изградите това първо впечатление у тях, което ще последва второто впечатление, така че в един момент потребителите в мрежата да познават кои сте Вие и марката Ви!
  • Допълнителни посетители, на които да направите ретаргетинг – опитвате се като компания да привлечете допълнителни посетители към сайта си, които може и да паснат на вашата целева аудитория, така че Вие в последствие да им направите ретаргетинг и да им предложите маркетинг съдържанието си отново, достигайки ги вторично по най-добрият начин.
  • Имате нужда от повече цялостни връзки наистина навсякъде на домейна си – просто за да повишите своята авторитарност, да повишите стойността на вашите линкове, така че да може да се класирате за повече неща…

Тогава А, този тип вирусно-фокусирано съдържание има доста повече смисъл и е наистина истинска инвестиция за SEO оптимизацията. Въпреки това то не винаги непременно се поставя твърде добре на картата на директните конверсии. То по скоро е една индиректна пътека към потенциалния успех при SEO оптимизацията.

Защо това работи:

Защо това работи? Защо, ако Вие създадете дадено вирусно съдържание на даден сайт, което да носи много линкове и да привлича вниманието, като същевременно буди интереса за повишена информираност, другите части на съдържанието по сайта изведнъж ще получат възможността да се класират по-добре в мрежата? Това е то функционалността на Гугъл, неговият фундаментален начин на работа, добре, на Гугъл и на потребителите му.

Така от гледна точка на Гугъл, този тип маркетинг работи защото в случая Гугъл вижда домейна DomainX.com, който има много страници придобиващи много, много различни линкове от цялото уеб пространство, а домейна DomainY.com който може и да бъде адекватно релевантен на първия и търсенето за съдържание по него, и вероятно има същото добро съдържание на сайта, но пък има само няколко линка сочещи към това съдържание и тези линкове, може би същата бройка сочат към специфични страници целенасочени към определени ключови думи, но като цяло разположени в рамките на самият домейн – просто домейн X е много, много по-добър за Гугъл от домейн Y. Гугъл интерпретира това, че повече линкове са разпространени към съдържанието на домейн X, като по-авторитарния от двата домейна и съответно вероятно с по-свързано съдържание към търсенето на потребителите от това на домейн Y. Това съдържание е било съотнесено повече и по повече различни начини от повече места, съответно неговата свързаност и авторитарност са по-високи от тези на вторият домейн с малко линкове и еднакъв тип. Ако домейн Y може да излезе напред и да инвестира в създаването на вирусно съдържание, което привлича повече и повече нови линкове, потенциално може да се представи много по-добре срещу вече утвърдения домейн X.

Всичко описано дотук важи и за потребителите в мрежата също. Ако имате все повече и повече посетители по целия сайта за домейн X, но същевременно само няколко за домейн Y, дори и те да са в сравнително подобни пропорции за продуктово-фокусираните страници, факта че домейн X е много по-добре разпознаван и познат от по-широка аудитория , означава че конверсиите му вероятно ще бъдат по-добри. Хората ги познават, доверяват им се, чували са за тях и преди, конверсиите на домейн X доста превъзхождат тези на домейн Y. Така че, за потребителите и за търсещите машини, това вирусно-фокусирано съдържание  направено по правилния сценарии, може да бъде чудесна инвестиция и обширна такава, за да обслужва целите на вашата стратегия при SEO оптимизацията.

И така, всички. Очакваме вашите коментари. Грижете се за себе си!

Статията е преводна – материали от moz.com

Вашият коментар