Услугата събмит в артикъл директории ще се предлага в три пакета: СРЕБЪРЕН, ЗЛАТЕН и ПЛАТИНЕН. Ето какво включват те:

СРЕБЪРЕН пакет:

Събмит на 20 статии с уникалност 90% – 100%, написани от мен, в 20 артикъл директории.

Цената е 150 лв.

 

ЗЛАТЕН пакет:

Събмит на 20 статии с уникалност 90% – 100%, написани от мен, в 20 артикъл директории.  Всяка статия се събмитва с 1 заглавие и 1 описание в 15 социални мрежи.

Цената е 175 лв.

 

ПЛАТИНЕН пакет:

Събмит на 20 статии с уникалност 90% – 100%, написани от мен, в 20 артикъл директории.  Всяка статия се събмитва с 2 заглавия и 2 описания в 15 социални мрежи.

Цената е 190 лв.

При изпълнение на услугата получавате подробен отчет с линк към всяка статия.

Вашият коментар