Събмитът в социални мрежи се предлага в 3 пакета: СРЕБЪРЕН, ЗЛАТЕН и ПЛАТИНЕН. Ето какво включват и самите те:

Сребърен пакет:
Събмит в 10 български социални мрежи.
Изготвяне на 1 заглавие и 1 описание с ключовите думи.
Цените са както следва:
от 1 до 9 линка – 2.50 лв за линк;
от 10 до 19 линка – 2.40 лв за линк;
от 20 до 29 линка – 2.30 лв за линк;
от 30 до 39 линка – 2.20 лв за линк;
от 40 до 49 линка – 2.10 лв за линк;
над 50 линка – 2.00 лв за линк.

Златен пакет:
Събмит в 10 български социални мрежи
Изготвяне на 5 заглавия и 5 описания с ключовите думи.

Цените са както следва:
от 1 до 9 линка – 3.50 лв за линк;
от 10 до 19 линка – 3.40 лв за линк;
от 20 до 29 линка – 3.30 лв за линк;
от 30 до 39 линка – 3.20 лв за линк;
от 40 до 49 линка – 3.10 лв за линк;
над 50 линка – 3.00 лв за линк.

Платинен пакет:
Събмит в 10 социални мрежи
Изготвяне на 10 заглавия и 10 описания с ключовите думи. Описанията ще се правят под формата на спин. Пример: {Марин|Иван|Стоян} е {добър|отличен|среден} ученик.

Цените са както следва:
от 1 до 9 линка – 6.00 лв за линк;
от 10 до 19 линка – 5.90 лв за линк;
от 20 до 29 линка – 5.80 лв за линк;
от 30 до 39 линка – 5.70 лв за линк;
от 40 до 49 линка – 5.60 лв за линк;
над 50 линка – 5.50 лв за линк.

Средната дължина на 1 заглавие ще бъде 4 думи, а на 1 описание – 10 думи.
Заглавията са уникални. Те не се правят под формата на спин!
Ако желаете друг метод за събмит, ще се договорим за условията.

След изпълнение на поръчката се предоставя подробен отчет.

One thought on “Социални мрежи

Вашият отговор на Радостин Отказ